در مقاله قبل با عنوان «استفاده از استراتژی گیمیفیکشین (Gamification)، در کمپین تبلیغاتی» چند نمونه از بازاریابی ایمیلی گیمیفیکیشن تست شده را مورد بررسی قرار دادیم.